مرور رده

برخوار

قلعه دُرمیان

یکی از معروف و مشهورترین آثار تاریخی ایران قلعه های آن است. قلعه های تاریخی که نشان از قدمت منطقه ای دارند که در آن ساخته شده اند. بیشتر قلعه ها برای کاربردهای نظامی ساخته می شدند و اصل کار آنها بر…
ادامه مطلب ...

کبوترخانه شاپورآباد

کبوترخانه های این برج های مدور با چیدمان هنرمندانه آجرها و معمار چشمگیر در متن سبز مزارع و دشت ها و باغات اطراف شهر، انگار انگشت های اشاره ای به آسمان بودند تا پرواز را به یاد آدمی بیاورند. منزل…
ادامه مطلب ...