مرور رده

آران و بیدگل

چاله سنبک

در کویر آران و بیدگل منطقه ای به اسم چاله سنبک قرار دارد که به عنوان یکی از کم نظیرترین جاذبه های طبیعی کشور ایران به شمار می رود. چاله سنبک در قسمت شمال شرق آران و بیدگل قرار دارد که در آن گودال هایی…
ادامه مطلب ...