مرور رده

اردل

روستای لندی

يكـی از انـواع گردشگری، گردشگری روستايی است كه با قدمتی بيشتر از يك قرن، با ارائه جذابيت و ايجاد تمايل در استفاده از فضا و ويژگی های محيط روستايی برای گردشگران و همچنين كاركردی جهت بهبود و ارتقاء شاخص…
ادامه مطلب ...

آبشار دره عشق

استان چهارمحال و بختیاری که جزئی از پیکره ایران به شمار می آید، از جاذبه های بسیار غنی طبیعی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است و یکی از قطب های مهم توریسم در ایران محسوب می شود. استان چهارمحال و…
ادامه مطلب ...

تالاب سولقان

در سال های اخیر گردشگری در نواحی با جاذبه های طبیعی خاص، فرایندهای اکولوژیکی مهم و جوامع گیاهی و جانوری خاص جایگاه مهمی پیدا کرده است و با نام طبیعت گردی شناخته می شود. یکی از مناطق طبیعی که افراد…
ادامه مطلب ...

روستای دو پلان

رشد و گسترش پديده جهانی شهرنشينی در طو ل يك قرن اخير منجر به انفكاک كامل انسان از طبيعت و محيط های بكر و همين امر سبب شده است تا انسان محيط های طبيعی را برای گذران اوقات استراحت و تفريح خود انتخاب كند…
ادامه مطلب ...

آبشار زرد لیمه

طبیعت گردی یکی از شاخه های گردشگری است که افراد زیادی تمایل دارند که این نوع سفر را انجام دهند. در این میان گردشگری ماجراجویانه را می توان بخشی از طبیعت گردی به شمار آورد. امروزه افراد زیادی هستند که…
ادامه مطلب ...

پل بهشت آباد

استان چهار محال بختیاری از جمله استان هایی در کشور است در ناحیه کوهستانی قرار دارد همین موضوع سبب شده است تا از تابستانی هایی خنک و زمستانی هایی سر برخوردار باشد. اردل که از شهرستان های این استان است،…
ادامه مطلب ...