مرور رده

نمین

تپه های باستانی نمین

شهرها و روستاهائی در گذشته وجود داشتند که امروزه دیگر اثری از آنها باقی نمانده است و به طور کامل تخریب شده اند. دلیل این امر می تواند حمله دشمن به آن منطقه و یا آتش سوزی و بلاهای طبیعی باشد. تخریب این…
ادامه مطلب ...

پیکره سنگی بابا داوود

شهرستان نمین از جمله شهرهای ایران است که در استان اردبیل قرار گرفته و دارای پیشینه ای غنی است. این شهرستان به مرکزیت شهر نمین از بخش هائی همچون ویلکیج و  بخش عنبران تشکیل شده است. عنبران از شهرهائی…
ادامه مطلب ...

عمارت صارم السلطنه

شهر نمین از شهرستان های استان اردبیل است که در منطقه ای کوهستانی قرار دارد. این شهر دارای زمستان هایی سرد و تابستان های معتدل است، که موجب می شود سفر به این منطقه در فصول گرم سال بسیار دلپذیر باشد.…
ادامه مطلب ...