مرور رده

مهریز

مجموعه مهرپادین

استان یزد یکی از چندین استان تاریخی ایران محسوب می شود، پیشینه این استان به دوران های قبل از اسلام بر می گردد و این منطقه یکی از مراکز اصلی زرتشتیان به شمار می آمد. این استان از مناطقی تشکیل شده است…
ادامه مطلب ...