ارومیه

پل باراندوز

پل باراندوز؛ تاریخچه+راه های دسترسی

عمارت سه گنبد

سه گنبد؛ معرفی+راه های دسترسی

موزه ارومیه؛ تاریخچه+راه های دسترسی

یخچال نه پله

یخچال نه پله؛ تاریخچه+راه های دسترسی

عمارت شهربانی ارومیه

عمارت شهربانی ارومیه؛ تاریخچه+راه های دسترسی

خانه انصاری ارومیه

خانه انصاری ارومیه کجاست؟ معرفی + راه‌های دسترسی

دریاچه مارمیشو کجاست؟ معرفی + راه‌های دسترسی

بازار قدیم ارومیه کجاست؟ معرفی + راه‌های دسترسی

برکه دالامپر

برکه دالامپر

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه