مرور رده

سردشت

آبشار رزگه

سردشت یکی از شهرستان های استان آذربایجان غربی به شمار می رود که در قسمت جنوب غربی استان قرار دارد. مرکز این شهرستان، سردشت محسوب می شود که از شمال با کردستان عراق همسایه است. در مورد نام این شهرستان…
ادامه مطلب ...