مرور رده

گناباد

منطقه ییلاقی درب صوفه

انسان ها به صورت طبیعی به طبیعت گرایش دارند و نیاز به طبیعت از جمله نیازهای اساسی آنها به حساب می آید. برخی از مواهب منابع طبیعی و طبیعت عبارت اند از ایفای نقش اساسی در تفریح و تفرج، دارا بودن نقش…
ادامه مطلب ...

منطقه حفاظت شده هلالی

مناطق حفاظت شده، به منظور محدودساختن وسعت تغییرات کاربری زمین، در نواحی معیّنی،  که اغلب در نقاطی که تنوع زیستی بالایی دارند،  تأسیس می شوند. مناطق حفاظت شده، كاركردهای گوناگونی دارند از جمله مكانی…
ادامه مطلب ...

منطقه ييلاقی سنو

هدف از سفر، نوع سفری که می خواهیم انجام دهیم را شکل می دهد. بدین معنی که به قصد اینکه هدفمان از سفر چیست می توان نوع سفر را مشخص کرد. بسیاری از افراد هستند که برای گذران وقت در طبیعت به سفر می روند که…
ادامه مطلب ...