مرور رده

فیروزه

بقعه امامزاده قاسم فیروزه

شهرستان فيروزه واقع در شمال غربی خراسان رضوی و به مرکزیت شهری به همین نام از شمال و شرق به بخش مرکزی شهرستان نیشابور، از جنوب به بخش میان جلگه نیشابور، از شمال غربی به بخش سرولایت نیشابور، و از غرب به…
ادامه مطلب ...

دره انجیرزو

این روزها افراد نیاز مبرمی به گردش در طبیعت دارند و این موضوع به دلیل وجود روزمرگی و استرس های ناشی از زندگی شهری پیش آمده است. همین موضوعات شاخه ای از گردشگری را به وجود آورده است که تحت عنوان طبیعت…
ادامه مطلب ...