مرور رده

آشتیان

بازار سنتی آشتیان

بازار در شهرهای ایرانی - اسلامی، به مثابه یکی از مهم ترین فضاهای شهری و عناصر عملکردی قلمداد می شود و همواره به عنوان ستون فقرات شهر عمل کرده است. در شهرهای ایرانی پیش از سرمایه داری عموما سایر عناصر…
ادامه مطلب ...

روستای آهو

یکی از جذاب ترین فعالیت هایی که افراد برای پر کردن اوقات فراغتشان انجام می دهند، سفر و گردشگری به شمار می رود. رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت در قرن جدید…
ادامه مطلب ...

امامزاده فاطمه صغرا آشتیان

گردشگری مذهبی یکی از شکل های قدیمی گردشگری به شمار می رود که هر ساله افراد زیادی به این نوع از سفر می روند. در گردشگری مذهبی هدف زیارت و دیدار از اماکن مذهبی محسوب می شود. ایران از جمله کشورهایی است…
ادامه مطلب ...