مرور رده

لالی

امامزاده شاه ابوالقاسم

در زمان های گذشته، رایج ترین نوع سفر، سفر به قصد زیارت اماکن مذهبی بود. این نوع سفر از دوران های پیش از اسلام نیز در ایران رواج داشت و افراد بسیاری برای دیدار از مراکز مقدس به اقدام به انجام سفر می…
ادامه مطلب ...

آبشارهای آرپناه

دشواری های زندگی شهرنشینی، آلودگی هوا و آلودگی های صوتی، خستگی ناشی از کار در مشاغل شهری، تکراری و یکنواخت بودن شرایط زندگی در شهر و دیگر موارد مشابه، انسان شهرنشین را وادار می کند تا برای رفع خستگی و…
ادامه مطلب ...