مرور رده

اسلام‌آباد غرب

تپه چغاگاوانه

اسلام آباد غرب یکی از شهرستان های استان کرمانشاه به شمار می رود که بنابر آثار باستانی و شواهدی که در آن پیدا کرده اند، این شهرستان همیشه دارای ساکنانی دائمی بوده است. این شهرستان دارای آب و هوای…
ادامه مطلب ...

آتشکده میل میلگه

استان کرمانشاه از استان های تاریخی ایران به شمار می رود که در سراسر آن نیز شهرستان هایی با قدمت و پیشینه غنی وجود دارد. شهرستان اسلام آباد غرب یکی از شهرستان های استان کرمانشاه در ایران است، بخشی از…
ادامه مطلب ...

آتشکده شیان

اسلام آباد غرب یکی از شهرستان های استان کرمانشاه است و قدمتی بالا دارد که از آثار تاریخی که در آن بر جای مانده است می توان این را فهمید. این ناحیه جزء نواحی محسوب می شود که از دیرباز دارای ساکنانی…
ادامه مطلب ...